Zajęcia programowe

Zapraszamy do poznania różnorodnych metod i programów edukacyjnych stosowanych w naszym przedszkolu, które wspierają wszechstronny rozwój dzieci.

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

„Klucz do uczenia się” to wyjątkowy i nietuzinkowy program poznawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym oparty na założeniach Lwa Wygotskiego. Autorzy programu Galina Dolya oraz David Higgins mówią, iż dzięki Kluczowi „umysł się otwiera, nauka staje się przyjemnością, a kreatywność kwitnie”. Kładzie nacisk na rozwój zdolności dzieci do myślenia symbolicznego co prowadzi do umiejętności myślowych wyższego rzędu w późniejszym życiu. Program „Klucz do uczenia się” to szczególna edukacja dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych, która sprawia, że dzieci „przerastają się o głowę” ponad swoje codzienne możliwości. Program mieni się oryginalnymi pomysłami edukacyjnymi, daje dzieciom możliwość odnoszenia sukcesów w różnych aspektach. Podstawą jego edukacji jest odpowiedź na pytanie „jak?”, zamiast pytania „co?”.

JĘZYK ANGIELSKI

Najlepszy moment na rozpoczęcie nauki języka obcego to czas, kiedy dziecko jeszcze nie mówi w swoim ojczystym języku. Poznaje wówczas język obcy równocześnie – dokładnie tak samo jak dzieci dwujęzyczne. Taki właśnie cel przyświeca metodzie Musical Babies i Musical English, przy czym na naszych zajęciach dzieci poznają język angielski całym ciałem, multisensorycznie, poprzez piosenki, rymowanki i bardzo dużo ruchu. Także poprzez specjalnie dobraną muzykę klasyczną. Od 2003 roku tysiące dzieci w wielu miastach w Polsce, a także w Hiszpanii, Norwegii, Niemczech i Meksyku mają okazję nie tylko do nauki języka obcego, ale także do nabycia narzędzi niezbędnych do efektywnej nauki każdego języka obcego w przyszłości- wsłuchiwania się, wyczulenia na dźwięki, intonację i melodię języka, oraz do eksperymentowania z językiem. Najpierw słuchając, a następnie powoli tworząc najpierw pojedyncze słowa, a następnie zwroty i całe zdania. Stopniowo i bez stresu- bez nudnego powtarzania słówek, wypełniania podręczników, czy wpatrywania się w ekran.

DZIECIĘCA MATEMATYKA – edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności. „Dziecięca Matematyka” łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych. Program ten przyczynia się do lepszego ukształtowania się u dzieci dojrzałości do uczenia się matematyki, a także pozwala pielęgnować i kształtować zadatki uzdolnień matematycznych, które ujawniają się już wieku przedszkolnym.

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS

Aktywne słuchanie muzyki to metoda wprowadzająca dzieci w świat muzyki poważnej. Metoda ta integruje formy aktywności takie jak: słuchanie muzyki, grę na instrumentach, taniec i śpiew z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Dzięki czemu dziecko w sposób niewerbalny, odkrywa różne aspekty utworu muzycznego: jego formę, tempo, rytm, barwę, dynamikę.

PROGRAM AKTYWNOŚCI KNILLÓW

Dotyk i ruch budują podstawy emocjonalnego rozwoju dziecka. Programy Aktywności są więc oparte na dotyku, który wraz z odpowiednio dobranym podkładem muzycznym daje dziecku szansę na poznawanie własnego ciała, a także zbieranie nowych doznań z otaczającego je świata. Każdym zajęciom towarzyszy odpowiedni podkład muzyczny. Głównymi celami metody Knillów jest między innymi kształtowanie świadomości i orientacji w schemacie ciała, przełamywanie barier w komunikacji oraz aktywizowanie dziecka do podjęcia własnej aktywności

MAKATON

Program Językowy Makaton to jedna z metod komunikacji alternatywnej opierająca się na systemie prostych gestów i symboli graficznej. Głównym celem jest umożliwienie komunikowania się tym, którzy nie posiadają umiejętności mowy albo posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonujące porozumienie się. Gesty w Makatonie to symbole manualne, które wspomagają słowne porozumiewanie się.

PORANNY KRĄG

Poranny krąg jest metodą, którą określamy jako polisensoryczną, ponieważ angażuje ona wszystkie nasze zmysły: słuch, wzrok, smak, węch oraz dotyk. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem i zapachem. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Wielostronne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania informacji o tym co znajduje się wokół nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są oczywiście te zaczerpnięte z przyrody.

SENSOPLASTYKA

Podczas zajęć z sensoplastyki terapia przeplata się z zabawą, w której dzieci wykorzystują węch, wzrok, dotyk, słuch i smak. Wszystko po to, żeby zwiększyć ich świadomość ciała i przestrzeni oraz motorykę małą i duża. W trakcie zajęć dzieci doświadczają różnych faktur i samodzielnie tworzą różne masy. Poprzez działania sensoplastyczne wpływamy na rozwój i kreatywność. Do zajęć używamy tylko produktów spożywczych takich jak: mąka, ziarna.